Overslaan en naar de inhoud gaan

Het onderstaande privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Unikidz BV (KvK: 50094769) en UniKidz Amsterdam BV (KvK: 68155042).

Cookies

Functionele cookies

De website van UniKidz maakt gebruik van strikt noodzakelijk cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website goed en veilig te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt deze site niet. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd omdat deze cookies geen persoonsgegevens verzamelen.

Analyse/tracking cookies

UniKidz maakt gebruik van Google Analytics. Met dit programme kunnen we meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc. Deze informatie is voor van belang zodat we de website kunnen optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Google Analytics is zo ingesteld dat deze geen persoonsgegevens verzameld. We houden ons hiermee aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hieronder staan de cookies die Google Analytics instelt.

Voor meer informatie over hoe Google gebruik maakt van cookies bij advertenties, verwijzen we je naar de privacyverklaring van Google.

Naam cookieBeschrijvingBeschrijving
_gatVerlagen van verzoeksnelheid om Google Analytics te ontlasten1 dag
_gaRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaar
_gidGroepeert het gebruikersgedrag voor elke gebruiker.1 dag

Social media/embedded content cookies

Om video's af te kunnen spelen in onze website, maken wij gebruik van Vimeo en/of Youtube. Deze diensten plaatsen onderstaande cookies. Wanneer je cookies niet accepteert, kan embedded content niet worden afgespeeld.

Naam cookieBeschrijvingBewaartermijn
Vimeo - vuidWordt gebruikt om een unieke ID van Vimeo Analytics toe te wijzen.2 jaar
Vimeo - playerWordt gebruikt om de voorkeuren van de speler modus van de gebruiker te onthouden.1 jaar
Youtube - VISITOR_INFO1_LIVEProbeert de bandbreedte van de gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.6 maanden
Youtube - YSCRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.Tot browser sluit
Youtube - GPSRegistreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.1 dag
Youtube - IDESlaat tijd en datum op wanneer je advertentie bekijkt1 jaar

Privacy

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.unikidz.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Unikidz BV en UniKidz Amsterdam BV in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaan. Unikidz BV en UniKidz Amsterdam BV gebruiken jouw persoonsgegevens voor:

• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact indien je hierom verzoekt;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
• NAW-gegevens;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• IP-adres;
• technische browserinformatie;
• cookie ID;
• klik- en surfgedrag.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Unikidz BV en UniKidz Amsterdam BV maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Unikidz BV & UniKidz Amsterdam BV
Eva Besnyöstraat 11
1087KR  Amsterdam

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Widgets